Seminaris de post-formació, destinats exclusivament a professors titulats en el Mètode Feldenkrais o a estudiants de l’últim any d’una formació acreditada. Anirem afegint més seminaris en els pròxims mesos.