Moshé Feldenkrais


El Mètode Feldenkrais porta el nom del seu fundador, el Moshé Feldenkrais (1904-1984), enginyer israelià, científic, a més de mestre de jiu-jitsu i judo.

Sent encara molt jove, Moshé Feldenkrais va publicar algunes obres molt interessants sobre autodefensa i arts marcials en les que s’aprecia, ja en aquella època, el seu gran interès pels processos evolutius i el potencial de l’aprenentatge humà.

Les seves primeres experiències i el desenvolupament de tècniques pròpies d’autodefensa derivades d’un profund coneixements dels principis del Judo, formen la base fonamental del Mètode Feldenkrais que avui coneixem. La seva formació com a científic i enginyer i l’experiència d’una lesió de genoll van contribuir al desenvolupament d’aquest mètode que avui coneixem pel seu nom i que va ser encunyat encara en vida del seu autor.

Móshé Feldenkrais va investigar en profunditat els temes relacionats amb el funcionament del cervell, tractats d’anatomia, cinemàtica i fisiologia, entre altres. Tot això va conduir al desenvolupament d’aquest mètode incomparable d’aprenentatge.

Fins la seva mort al 1984, Moshé Feldenkrais va estar dirigint l’ Institut- Feldenkrais de Tel Aviv a més de donar a conèixer el seu mètode a Israel, a Amèrica i a Europa.