This website uses cookies for its necessary functions and we also use Google Analytics. If you continue to surf the site, you agree to the use of cookies. Further details can be found in our privacy policy.

Moshé Feldenkrais


El Mètode Feldenkrais porta el nom del seu fundador, el Dr. Moshé Feldenkrais (1904-1984), enginyer israelià, científic, a més de mestre de jiu-jitsu i judo.

Sent encara molt jove, Moshé Feldenkrais va publicar algunes obres molt interessants sobre autodefensa i arts marcials en les que s’aprecia, ja en aquella època, el seu gran interès pels processos evolutius i el potencial de l’aprenentatge humà.

Les seves primeres experiències i el desenvolupament de tècniques pròpies d’autodefensa derivades d’un profund coneixements dels principis del Judo, formen la base fonamental del Mètode Feldenkrais que avui coneixem. La seva formació com a científic i enginyer i l’experiència d’una lesió de genoll van contribuir al desenvolupament d’aquest mètode que avui coneixem pel seu nom i que va ser encunyat encara en vida del seu autor.

El Dr. Feldenkrais va investigar en profunditat els temes relacionats amb el funcionament del cervell, tractats d’anatomia, cinemàtica i fisiologia, entre altres. Tot això va conduir al desenvolupament d’aquest mètode incomparable d’aprenentatge.

Fins la seva mort al 1984, Moshé Feldenkrais va estar dirigint l’ Institut- Feldenkrais de Tel Aviv a més de donar a conèixer el seu mètode a Israel, a Amèrica i a Europa.