Estructura educativa de les nostres formacions


Reunint alguns dels millors formadors de Feldenkrais del món, l’Institut Feldenkrais te l’objectiu explícit de formar professors de Feldenkrais altament qualificats, que siguin capaços d’ensenyar Consciència a través del Moviment i Integració Funcional amb confiança, sense deixar de ser reflexius i estar oberts a explorar.

Durant un programa de formació de professors Feldenkrais, l’alumne afronta una experiència d’aprenentatge agradable i profunda. Les fases d’estudi intens s’equilibren amb períodes per assimilar la profunditat de la matèria. Les classes proporcionen una gran riquesa d’experiència pràctica, debats un grup, conferències i vídeos, que et permeten aprendre al teu propi ritme, en un entorn obert i no competitiu.

Els nostres programes de formació estan dissenyats per a recolzar a cada alumne en el seu procés d’aprenentatge. Els alumnes reben recolzament i orientació individual a través d’una estreta interacció amb el personal docent. El treball en grups petits fomenta valuoses relacions entre els alumnes i proporciona la sensació de recolzament mutu. Sovint, a partir d’aquests grups sorgeixen companys i amistats duradores.

Els alumnes de la formació experimenten un procés de maduració que implica l’adquisició de coneixements, habilitats tècniques, l’augment de la consciència de si mateix i l’autosuficiència. Com a participant estaràs aprenent a través del moviment, el que millorarà la teva capacitat per a trobar solucions a través de les teves funcions sensorials i cognitives. Et sentiràs més jove, més flexible i en millor forma. A partir d’aquesta nova autoconsciència, milloraràs la teva capacitat per a connectar de forma rellevant i significativa amb els altres: promovent el teu propi creixement i recolzant l’aprenentatge d’altres.

Programa d’estudis

Primer i Segon any

En els primers anys de formació s’emfatitza la construcció d’una base sòlida de la consciència a través del moviment.
Els alumnes entenen el Mètode Feldenkrais a través de l’experiència directa, en comptes de ser a través de conceptes teòrics. Com alumne, estaràs immers en el procés de consciència a través del moviment, explorant les articulacions i grups musculars del cos, i recreant el procés d’aprenentatge orgànic de la infància.

Els alumnes arriben a experimentar les lliçons d’ATM i d’IF de tal manera que es desenvolupa la seva pròpia capacitat de detectar diferències en la seva auto-percepció, sentiments i accions, per així descobrir noves possibilitats de canvi i creixement, tant com a individus i com a part del grup.

Més enllà de la intensa immersió en el procés d’ATM, entrarem gradualment en un procés d’observació, discussió i anàlisi de les estructures d’ATM i la lògica de les progressions dels exercicis específics. Desenvoluparàs tant les teves habilitats verbals com no verbals per a l’ensenyança d’ATM i tindràs l’oportunitat de practicar sota supervisió, amb el recolzament dels formadors. Al final del segon any, la majoria dels alumnes obtindran l’autorització per impartir classes d’ATM al públic.

I així anirem desenvolupant les habilitats necessàries per a la Integració Funcional, treballant la capacitat d’observació, percepció i el tacte amb un esquelet i companys de la formació. Anirem desenvolupant la cosciència i la millora de la “auto-organització” del professor de Feldenkrais al treballar a terra o a la llitera. També anirem desenvolupant el nostre tacte per a utilitzar-lo d’una manera que sensibilitza tant a l’alumne, com al futur professional.

Per aclarir elements d’anatomia i funcionament del cos humà s’utilitzarà una gran diversitat de materials educatius.

Exemples de temes de lliçons d’ATM en l’any 1 i 2:

 • Els primers moviments de la vida (la sèrie de succió i moviments oculars)
 • La utilització dels flexors, i després els extensors
 • L’Ús dels ulls per a orientar-se i dirigir el moviment
 • Transició entre les diferents posicions
 • La importància del control del cap i el coll per a la facilitat del moviment i el to del cos
 • Reflexos tònics dels ulls, cap i coll
 • Connexió del cap i els ulls per a un moviment ràpid i suau
 • Moviments primerencs. Els primers moviments, l’ús de restriccions per a moure diferents parts d’un mateix
 • La diferenciació com a base de l’aprenentatge
 • La pelvis con a centre de poder del cos
 • Integració dels braços amb el centre del cos
 • Mobilitat del cap i del coll
 • Connexió del cap i la pelvis i el seu ús en patrons de desenvolupament i en moviments amplis
 • So i veu
 • Integració de braços i cames
 • Mobilitat de les articulacions del maluc
 • Integració de la mobilitat i el control dels braços en moviments majors, que inclouen tot el cos

Tercer i quart any

Els alumnes comencen a treballar intensament en desenvolupar la forma de pensar i les habilitats necessàries per a la Integració Funcional.
Explorant la relació de IF a ATM i les seves dinàmiques comuns, els alumnes aprenen habilitats tals com: la capacitat de pensar de manera funcional, presentar temes tant en ATM com en IF, construir una lliçó d’IF i recolzar els processos individuals d’aprenentatge dels seus clients.

Els alumnes comencen a treballar intensament en desenvolupar la forma de pensar i les habilitats necessàries per a la Integració Funcional.
Explorant la relació de IF a ATM i les seves dinàmiques comuns, els alumnes aprenen habilitats tals com: la capacitat de pensar de manera funcional, presentar temes tant en ATM com en IF, construir una lliçó d’IF i recolzar els processos individuals d’aprenentatge dels seus clients.

La formació de IF es complerta amb l’estudi d’enregistraments en vídeo de Moshé Feldenkrais impartint lliçons de IF i amb lliçons addicionals de demostració que s’ensenyen als convidats aliens a la formació.

Exemples de temes de IF en els anys 3 i 4:

 • Explorar la relació d’ATM a les lliçons de IF
 • Distribució proporcional de l’esforç
 • El valor potencial de començar una IF des del centre del cos
 • Treballar en un sol costat
 • Cercar opcions vs. “correcte” o “incorrecte”
 • Ús del “falç terra” als peus per a reorganitzar els peus i en contacte amb el terra

Seguirem desenvolupant la familiaritat i confiança per a donar classes d’ATM a través de classes amb voluntaris i retroalimentació dels formadors assistents abans de cada classe.

Al llarg de la formació, els alumnes reben un mínim de 12 lliçons de Integració Funcional com a part del seu programa de formació.
Animem als nostres alumnes a observar diverses demostracions de Integració Funcional impartides per els nostres formadors abans o després de cada classe.
Abans de la graduació. Es requereix que cada estudiant hagi completat amb èxit una pràctica de IF supervisada.

El paquet complet

Totes les lliçons, conferències demostracions i discussions s’enregistren en format mp3 i es posaran a disposició dels alumnes. Aquests enregistraments proporcionen mitjans inestimables d’estudi i referència durant els períodes fora de classe.

Hi haurà conferències suplementàries, impartides per ponents externs per a profunditzar en els temes ensenyats o proporcionar una perspectiva diferent sobre el tema. Els temes inclouen el desenvolupament embrionari, la psicologia cognitiva i el funcionament del sistema nerviós, entre d’altres.

Els nostres alumnes aprenen a desenvolupar les habilitats verbals necessàries per a comunicar el treball dels professionals de Feldenkrais i comportar-se de manera professional amb altres companys, membres d’altres professions i el públic en general.

Al llarg de la formació abordarem els diferents usos de l’ATM i la IF per a una varietat d’aplicacions específiques en àmbits tant diversos com les arts, la salut, els esports, la conducta interpersonal i el benestar. Rebràs orientació sobre com aplicar les habilitats adquirides, ja sigui en les teves pròpies àrees de treball o en una varietat de noves oportunitats professionals.