El Mètode Feldenkrais


En el Mètode Feldenkrais, el cos humà és l’eina fonamental per a dur a terme profunds processos evolutius. L’essència del mètode es troba en la interacció entre sèries de moviments coordinats i l’aprenentatge sensomotòric individual que va desenvolupant la persona a través d’una profunda presa de consciència del seu propi cos.
La pràctica habitual del mètode aconsegueix millorar la consciència sobre el cos mitjançant el moviment i l’atenció conscient.
En aquest mètode busquem investigar aquells camins oblidats de la percepció, del pensament, de les emocions i del moviment que ens fan possible portar una vida plena segons el potencial individual de cada persona.
El Mètode Feldenkrais és un procés d’aprenentatge somàtic que es transmet en sessions de grup anomenades ATM (Presa de Consciència a través del Moviment, per les seves sigles en anglès – Awareness Through Movement), o en sessions individuals anomenades IF (Integració Funcional).
És un mètode únic, l’objectiu fonamental del qual és millorar la condició humana en tots el seus camps d’actuació, ja sigui en el món de l’esport, en l’àmbit laboral o formatiu, en la salut, o inclòs la investigació científica. (Vegeu l’apartat sobre cóm exercir com a professor de Feldenkrais.)

Tingues una millor experiència de tu

Així com l’artista modela l’argila, Paul Newton entra en un diàleg profund amb el seu estudiant a través de les seves mans en una Integració Funcional. La bellesa i l’originalitat del Mètode Feldenkrais resideix en la seva capacitat de comunicar amb el nostre sistema nerviós.

Paul Newton és el Director Pedagògic de les formacions de Feldenkrais Madrid, Lisboa i Estocolm.