This website uses cookies for its necessary functions and we also use Google Analytics. If you continue to surf the site, you agree to the use of cookies. Further details can be found in our privacy policy.

El Sistema del Somni Sounder aborda el tractament i la prevenció de l’insomni o els trastorns del son. Els exercicis han estat ideats específicament per ajudar a la persona afectada a descobrir la seva pròpia capacitat per a relaxar-se i conciliar el son.

Online