Descarrega Arxius


En el (els) següent(s) enllaç pots descarregar els mp3 que has sol·licitat. Una vegada hagis començat la descàrrega, tens un màxim de 24 hores per finalitzar-la i és necessari que acabis el procés des del mateix dispositiu en el qual vas iniciar aquesta descàrrega.

Després de completar el procés descomprimeix l’arxiu en format .zip que has obtingut i aleshores podrás afegir els mp3 al teu reproductor d’audio/ mp3 o, simplement reproduir-los en el teu ordinador.

Drets de propietat intel·lectual sobre els materials mp3 de l’ Institut Feldenkrais Espanya, S.L.U.

L’Institut Feldenkrais Espanya, S.L.U. és el titular exclusiu de tots els drets d’explotació sobre aquests materials en format mp3. Queda prohibida qualsevol utilització d’ells diferent al us privat propi, qualsevol reproducció total o parcial, tractament o qualsevol altre us, sense l’aprovació prèvia per escrit de l’Institut Feldenkrais España, S.L.U.